Cursos i tallersCulturaLH educa

Oferta per a infants, joves i adults. Són programes de formació continuada organitzats pels centres culturals de districte, els equipaments culturals, bibliioteques i altres serveis municipals. Inclou les programacions trimestrals o de més curta durada i els cursos escolars que ofereixen els centres especialitzats de la ciutat.
 
Cercador de cursos i tallers