Projectes singularsCulturaLH educa

Projectes de suport a la creació, la recerca, la divulgació científica, el foment de la lectura, aprenentatges serveis (APS) i pràctiques culturals comunitàries.
Pràctiques culturals comunitàries
Suport a la recerca
L’Ajuntament de l’Hospitalet convoca les BEQUES L’HOSPITALET de recerca en l’àmbit del patrimoni cultural, per a llicenciats universitaris, amb la finalitat de promoure l’estudi de la ciutat en el camp de les ciències socials. La direcció i seguiment dels treballs restaran sota la supervisió del Museu de L’Hospitalet, l’Arxiu Municipal de L’Hospitalet i el Centre d’Estudis de L’Hospitalet.
Foment de la Lectura
Veure imatge de La lliga del llibres (nova finestra)
Projectes d’Aprenentatge Servei (APS)
L’aprenentatge servei és una proposta educativa en la qual els participants combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat. A l’Hospitalet aquesta proposta la coordina la Regidoria d’Educació . Moltes de les iniciatives compten amb la col·laboració dels centres d’esplai de la ciutat. També els equipaments culturals s’han afegit a la proposta i impulsen projectes a partir dels seus àmbits de treball.
Cinema i educació
És un projecte per treballar el cinema com a element didàctic. Es projecta una pel·lícula per a cada nivell educatiu i s’acompanya amb un dossier pedagògic que s’envia a les escoles amb anterioritat per treballar a l’aula. Cal inscripció prèvia a la biblioteca.

Biblioteca La Florida
Biblioteca Josep Janés
Biblioteca Bellvitge
Biblioteca La Bòbila